Sekanse Akhar
Dar sekanse akhar be modate panj daghighe tasvir siah shode va sansoor aghaz migardad
Fri 19 Aug 2011
خدمات رضا شاه به ایران
به یزدان که این کشور آباد بود همه جایگاه مردمان آزاد بود. چرا هر ایرانی به این سردار بلند قد قزاق بدهکار است؟ رضا شاه در 24 اسفند 1256 در شهر سوادکوه متولد شد و در کودتای 29 اسفند 1299 به قدرت رسید برخی معتقد اند رضا شاه با کمک انگلیس ها به قدرت رسید اما چه با قدرت انگلیس به قدرت رسیده باشد یا نرسیده باشد رضا شاه بزرگ هیچ کاری به نفع انگلیس انجام نداد و سر انجام به بهانه کمک به هیتلر که یک تهمت بود تبعید شد. در زمانی که رضا شاه به قدرت رسید ایران رسما تکه تکه شده بود شیخ خزئل در جنوب به تحریک انگلیس در شمال یاغیان جنگل به تحریک روسیه دست به شورش برداشتند و حکومت های محلی مستقل تشکیل داده بودند. گفتنی است رضا شاه مایل به ایجاد پادشاهی نبود و اول می خواست جمهوری تاسیس کند اما اخوندهایی مانند کاشانی با تحریک جامعه مانع این کار شدند. در زماتی که رضا شاه به حکومت رسید تمامی راهای ایران نا امن بود و راهزنان مردم را غارت می کردند رضا شاه تمامی شورش ها را سرکوب کرد و حکومت شیخ خزعل را برچید و تمامی راهزنان را سرکوب کرد و امنیت را به کشور باز گردانید.غائله خراسان و جنگل را خوابانید و یاغیان کاشان و لرستان را سرکوب کرد.و برای تامین امنیت داخلی شهر ها ژاندار مری را تاسیس کرد. .و نیروی هوایی را با خرید چند هواپیمای یونکرس از آلمان بنیان نهاد و عده ای را برای آموزش خلبانی به آلمان فرستاد و نیروی دریایی را نیز ایجاد کرد و برای آن از ایتالیا کشتی خریداری کرد و ملوانان ایران در ایتالیا دوره می دیدند.قبل از آمدن رضا شاه یک ایرانی برای رفتن به خوزستان باید گذرنامه انگلیسی می گرفت!و باید به بوشهر و بصره می رفت و از آنجا باید وارد آیادان و خرمشهر می شد.و به خوزستان ایران عربستان می کفتند. رضا شاه قانون کاپیتلاسیون را لغو کرد و عشایر را نیز اسکان داد و برای آنها خانه سازی کرد. در زمان قاجار کشور ایران دارای ارتش منظم نبود و در هنگام جنگ فرمانداران استان ها نفرگیری می کردند و به محل جنگ می فرستادند رضا خان اقدام به ایجاد ارتش منظم برای ایران کرد.و سپس قانون نظام وظیفه را در سال 1303 تصویب کرد. سپس رضا خان با کمک مرحوم داور شروع به پاکسازی دادگستری از دست روحانیون کرد و دادگستری نوین ایران را بنیان نهاد. و اولین قانون مدنی کشور را وضع کرد. رضا خان بانک ملی و کشاورزی را نیز بنیان نهاد و دست انگلیس را از دارایی های ایران کوتاه کرد و امتیاز چاپ اسکناس ایران را از کشور های اروپایی گرفت واسکناس را در داخل ایران چاپ کرد و بانگ رهنی را نیز برای گسترش صنعت خانه سازی در ایران بنیان نهاد. رضا خان خط راه آهن سراسری از شرق به غرب را نیز کشید که متاسفانه مورد مخالفت افراد زیادی از جمله مرحوم دکتر محمد مصدق واقع شد عده ای نیز بر این موضوع استدلال می کنند که رضا شاه این خط را به دستور انگلیس برای دوران جنگ کشیده که دروغ است زیرا رضا شاه بیشتر به سمت آلمان تمایل داشت و موضوع دیگر این است که در زمان جنگ جهانی دوم انگلیس و آلمان تا مدها متحد بودند و بر علیه انگلیس می جنگیدند و امکان نداشته انگلیس این موضوع را پیش بینی بکند که روزی با روسیه متحد خواهد شد. رضا خان شروع به ایجاد راهای ارطباتی کشور نیز نمود و راهای ارتباطی و تونل ها و پل های فراوانی را بنیان نهاد.که تونل کندوان از جمله این راه ها بود وی رادیو تهران را نیز ایجاد کرد. در زمان قاجار چیزی به اسم شناسنامه وجود نداشت رضا سزمان ثبت احوال را بنیان نهاد و برای همه ایرانیان شناسنامه صادر کرد. قبل از آمدن رضا شاه فقط در ایران دارلفنون وجود داشت که توسط امیر کبیر تاسیس شده بود رضا شاه برای اولین بار در ایران دانشگاه را بنیان نهاد و در سال 1312 اولین سنگ بنای دانشگاه تهران را گذاشت.نهاد های آموزشی را در کشور بنیان نهاد و شروع به مبارزه با بیسوادی کرد.مدارس دخترانه و دانشسرای عالی بانوان را نیز تاسیس کرد.

WRITTEN BY NIMA ABOLGHASEMI